Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 Other Lithium ion battery, Li polymer battery 2021-02-20 ~ 2024-02-19 Đã xác minh
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Other 2018-06-04 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE ZCT Lithium ion battery S004-2-36-10.4 2017-10-18 ~ Đã xác minh
CE CE TCT Power Bank UPP-P001 2016-12-29 ~ Đã xác minh
CE CE ZCT Power Bank UPP-P001 2017-10-30 ~ Đã xác minh
CE CE ZCT Power Bank UPP-P001 2018-01-24 ~ Đã xác minh
RoHS RoHS ZCT Lithium battery UPP-S001 2017-05-31 ~ Đã xác minh
CE CE ZCT Lithium ion battery S004-2-36-7.8 2017-10-18 ~ Đã xác minh
CE CE ZCT Lithium battery UPP-S001 2017-05-31 ~ Đã xác minh
CE CE Other 2020-06-19 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
UNIT PACK POWER 5,906,700 UNIT PACK POWER Sports & Entertainment>>Cycling>>Electric Bicycle Part>>Electric Bicycle Battery 2018-08-11 ~ 2028-05-10 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 11 - 20 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này